Jesień z Chronostar – rozdajemy zegarki! Konkurs na Facebooku i Instagramie.

Wygraj zegarek Sector No Limits
29 września 2018
#JesieńzChronostar – rozstrzygnięcie konkursu!
31 października 2018

Na jesienne dni przygotowaliśmy dla was konkurs,  w którym do wygrania są zegarki Chronostar!

 

Wygraj zegarek Chronostar do jesiennej stylizacji. Co musisz robić? Wystarczy, że

 • zostaniesz fanem strony Chronostar Polska  https://www.facebook.com/search/top/?q=chronostar%20polska
 • lub konta na Instagramie https://www.instagram.com/chronostarpolska/
 • zrobisz zdjęcie nadgarstka/dłoni w stylizacji jesiennej i wrzucisz go na swój profil (post dostępny dla wszystkich)
 • oznaczysz posta hasztagami: #jesieńzChronostar #wygrajzegarek

 

Do wygrania 15 różnych modeli zegarków Chronostar,  które rozdane zostaną laureatom konkursu na Instagramie i Facebooku. Czekamy na wasze zgłoszenia do 26 października.

 

REGULAMIN KONKURSU “Jesień z zegarkiem Chronostar”

I. Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Jesień z zegarkiem CHRONOSTAR” (,,Konkurs”) jest jedyny autoryzowany dystrybutor zegarków CHRONOSTAR w Polsce CLASSIC WATCH Kwiatkowski Sp. Jawna z siedzibą w Katowicach (40-541), ul. Rzepakowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118964, NIP: 9542410785, REGON: 277849189, („Organizator”).i
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie Instagram lub serwisie Facebook.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić wszystkie z poniższych warunków:
 • Być fanem strony Chronostar Polska  https://www.facebook.com/search/top/?q=chronostar%20polska lub śledzić profil marki na Instagramie:  https://www.instagram.com/chronostarpolska/
 • Zrobić zdjęcie nadgarstka i dłoni w stylizacji jesiennej.
 • Umieścić zdjęcie na swoim Instagramie lub Facebooku  i oznaczyć posta hasztagami: #jesieńzChronostar #wygrajzegarek
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań wymienionych w punkcie 2.

III. Nagrody

Nagrodami w konkursie są

 • 8x zegarków Chronostar dla uczestników konkursu na Instagramie
 • 7x zegarków Chronostar dla uczestników konkursu na Facebooku

 

IV. Zasady dotyczące przyznawania nagród

 1. Wybór zwycięzcy konkursu nastąpi  31 października 2018 roku.
 2. Wyboru zwycięzców dokonają jury w składzie: przedstawiciele CLASSIC WATCH.
 3. Przy wyborze laureatów oceniane będzie spełnienie warunków z punktu 2. oraz kreatywność i pomysłowość.
 4. Nagrody główne nie podlegają zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Ostateczna decyzja co do wyboru laureata należy do jury i nie ma od niej odwołania.

 

V. Prawa autorskie

 1.  Publikując  pracę na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na:

udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z utworów, w szczególności ich rozpowszechnianie w celach związanych z promocją Konkursu i działalności Organizatora,

 

VI. Terminarz

 1. Konkurs trwa 12-26 października  2018 r.
 2. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram. Poza tym informacja o zwycięzcy będzie ogłoszona publicznie na fanpage’u
 3. Wysyłka nagród nastąpi do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Wynik konkursu nie podlega odwołaniom.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
 3. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram, ani z nim związana. Portal Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora