Dożywotnia gwarancja

LIFETIME WARRANTY

Zegarek Ingersoll jest objęty dożywotnią gwarancją firmy Ingersoll zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.

Gwarancja Ingersoll obejmuje wadliwe wykonawstwo przy normalnym użytkowaniu przez cały okres użytkowania zegarka. W przypadku defektów objętych gwarancją, wszystkie części (z wyjątkiem baterii, paska skórzanego i sprzączki) zostaną bezpłatnie naprawione lub zegarek zostanie wymieniony. W przypadku wymiany firma Ingersoll nie może zagwarantować wymiany na oryginalny model zegarka. Jeśli Wasz model nie będzie dostępny, zostanie dostarczony zegarek o równej wartości i podobnym stylu. Jako dowód zakupu wymagany jest paragon i/lub wypełniona Karta Gwarancyjna.

Warunkiem utrzymania dożywotniej gwarancji jest wykonywanie regularnych przeglądów raz na trzy lata przez specjalistę zatwierdzonego przez firmę Ingersoll.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

• Modeli wprowadzonych przed sezonem jesień / zima 2016, wszystkie modele wypuszczone przed tym okresem będą objęte standardową 2-letnią gwarancją.

• Paska skórzanego, baterii, sprzączki.

• Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego postępowania, wypadków, normalnego zużycia.

• Uszkodzenia w skutek zalania.

• Uszkodzenia przez przypadek lub niedbałość osób innych niż upoważnieni agenci sprzedaży lub serwisu firmy Ingersoll, nieupoważniony serwis, lub inne czynniki nie spowodowane przez wadliwe materiały lub wykonawstwo.

• Używanych zabytkowych zegarków sprzedawanych w stanie „jak jest”.

• Następujące gwarancje i środki zaradcze są wyłączne oraz zamiast wszelkich innych gwarancji, warunków, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, odnośnie dowolnej sprawy, łącznie z brakiem ograniczeń, gwarancji zdatności do sprzedaży, odpowiadania jakiemuś szczególnemu celowi, dokładności, zadowalającej jakości, tytułu i nienaruszania, od których wszystkich firma Ingersoll wyraźnie się uchyla.

Firma Ingersoll nie będzie odpowiedzialna za szkody lub zobowiązania uboczne, wtórne, pośrednie, specjalne lub nawiązki dowolnego rodzaju, wynikające lub związane ze sprzedażą lub używaniem tego produktu, czy to w oparciu o kontrakt, delikt (łącznie z zaniedbaniem), ścisłą odpowiedzialnością za produkt lub jakąkolwiek inną teorią, nawet jeśli firma Ingersoll  została zawiadomiona o możliwości takich szkód i nawet jeśli jakikolwiek środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie uważa się, że nie spełnił swojego zasadniczego celu.

Całkowita odpowiedzialność firmy Ingersoll będzie ograniczona do wymiany lub naprawy zgodnie z wyłączną opcją firmy

Ingersoll. Jednakże niektóre kraje, stany lub prowincje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji domniemanych lub ograniczenia szkód ubocznych, wtórnych, tak że powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą być ograniczone w swoim zastosowaniu.

• Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.02.141.1176)).

 

• Wymiana baterii zegarka przez dowolnego usługodawcę innego niż autoryzowane centrum serwisowe Ingersoll, taka wymiana nie anuluje Waszej gwarancji, pod warunkiem, że taka wymiana (i) jest wykonywana przez doświadczone i uprawnione centrum serwisowe, (ii) nie jest wykonywana niedbale oraz (iii) zostanie właściwie ponownie złożona, z uwzględnieniem bez ograniczeń wymiany uszczelki, jeśli trzeba osiągnąć odpowiednią wodoodporność. Firma Ingersoll ma prawo do ustalenia, według swojego wyłącznego i absolutnego uznania, czy jakakolwiek taka wymiana baterii przez stronę trzecią anuluje Waszą gwarancję.

 

PROCEDURA GWARANCYJNA I INNE NAPRAWY ZEGARKA

W razie potrzeby naprawy gwarancyjnej, proszę przesłać swój zegarek i kopię paragonu i/lub karty gwarancyjnej do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego.  Szczegóły międzynarodowych centrów serwisowych zegarków autoryzowanych przez firmę Ingersoll można znaleźć na: INGERSOLL1892.COM

Firma Ingersoll bardzo zaleca, byście ubezpieczyli swoją paczkę i chronili zegarek w czasie wysyłki. Firma Ingersoll nie ponosi odpowiedzialności za produkt zagubiony lub uszkodzony w czasie wysyłki. Za prace serwisowe nie objęte niniejszą gwarancją centrum serwisowe może pobrać opłatę za żądane usługi, zależną od rodzaju zegarka i charakteru ewentualnych prac. O takich opłatach serwis powiadomieni przed wykonaniem usług i poprosi o wyrażenie zgody na wykonanie usługi.


Śledź nas na:

Newsletter